Grønne arrangementer

Klima og miljø står høyt på dagsordenen i dagens samfunn og i Joy & Co AS ønsker vi å være en aktiv bidragsyter til en mer bærekraftig fremtid.

Grønne arrangementer
(Photo by Lukas Hellebrand on Unsplash)

Vi jobber mot å gjøre våre arrangementer så grønne som mulig og ønsker å tilby våre kunder gode, miljøvennlige alternativer. Vi skal også være en god og trygg arbeidsplass for både fast ansatte og frivillige som stiller opp på arrangementer.

Joy & Co AS er Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet.

Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet

Vi forplikter oss til å: 

  • Ha gode HMS-rutiner som sikrer en trygg arbeidsplass for alle ansatte og frivillige
  • Bidra til redusert matsvinn i forbindelse med arrangementer
  • Velge mest mulig miljøvennlige materialer og gå for gjenbruk der det er hensiktsmessig
  • Fase ut bruk av fossilt drivstoff
  • Ha økt fokus på kildesortering

Vi ønsker å sette fokus på miljø og tar gjerne i mot innspill om gode miljøtiltak i forbindelse med arrangementer. Ta kontakt med oss via skjemaet nedenfor om du har synspunkter eller forslag til oss!